НОВИНИ

НОВА
2020-10-02 12:13
На 26.09.2020г. се проведе общо отчетно-изборно събрание на Тръст "Синя България". Членовете на Организацията избраха новия състав на Управителения съвет: Александър Чакъров Николай Облаков Иван Евстатиев Димитър Костадинов Никола Генов Даниел Стрезов Антони Джамбазов Тодор Минев Иван Цолов На първия Управителен съвет, проведен на 01.10.2020г. и спрямо устава на Организацията за председател бе избран Никола Генов, със заместник-председатели Александър Чакъров и Даниел Стрезов. Новоизбраният Управителен съвет е решен да продължи дългогодишните усилия на Тръст "Синя България", за превръщането на любимия ни Левски в самоиздържащ се, независим, свободен от политически и икономически влияния, печеливш футболен клуб. Първата ни задача ще бъде устано... Прочети още
1
2020-09-25 08:26
Уважаеми членове на Сдружение "Синя България", Управителният съвет на Сдружение „Синя България” напомня, че Редовното годишно отчетно-изборно Общо събрание ще се проведе утре, 26.09.2020г., от 10.00 часа, в гр. София, пл. Македония 1, Етаж 2, Конгресен Център Глобус, Зала "Европа", при следния дневен ред: 1.            Отчет за дейността на Сдружението от Управителния съвет. 2.            Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет. 3.            Промяна на Устава на Сдружение „Синя България“ 4.            Избор на нов Управителен съвет на Сдружението. 5.            Разни. При липса на кворум, на основание чл.27, ал.4 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място, един час по-късно и е законно, колкото и членове да се явят. Начален час за регистрация на членове за участие в Общото събрание – 9.00 часа. На основание чл.23, ал.2 от Устава, Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез свой упълномощен представител. На основание чл.24, ал.6 от Устава един упълномощен може да представлява най-много трима пълномощника. Пълномощно може да изтеглите тук. Молим за спазване на посочените часове!
2
2020-08-25 16:20
Уважаеми членове на Сдружение "Синя България", Управителният съвет на Сдружение „Синя България”, гр.София, ЕИК: 176703237, на основание чл.26, ал.2; чл.27, ал.1 и ал.2 и чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението, свиква Редовно годишно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 26.09.2020г., от 10.00 часа, в гр. София, пл. Македония 1, Етаж 2, Конгресен Център Глобус, Зала "Европа", при следния дневен ред: 1.            Отчет за дейността на Сдружението от Управителния съвет. 2.            Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет. 3.            Промяна на Устава на Сдружение „Синя България“ 4.            Избор на нов Управителен съвет на Сдружението. 5.            Разни. При липса на кворум, на основание чл.27, ал.4 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същото място, един час по-късно и е законно, колкото и членове да се явят. Начален час за регистрация на членове за участие в Общото събрание – 9.00 часа. На основание чл.23, ал.2 от Устава, Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез свой упълномощен представител. На основание чл.24, ал.6 от Устава един упълномощен може да представлява най-много трима пълномощника. Пълномощно може да изтеглите тук. Членове на Сдружението, регистрирани по-малко от един месец преди Общото събрание, няма да имат възможност да гласуват. Всички членове на Сдружението могат да проверят сатуса на членството си като се свържат с нас на info@sinyabulgaria.org. Молим за спазване на посочените часове!
3
2020-01-25 12:47
Уважаеми съмишленици и левскари, В навечерието на поредните турбулентни времена за нашия вековен клуб, целокупната синя общност прояви необходимото търпение и усилие да изслуша двете страни на така назрелия конфликт между Васил Божков в ролята му на собственик на „Нове Холдинг“, "Националната лотария" и спонсор на ПФК „Левски“ от една страна  и представители на политическия елит от друга. Този конфликт намира пряк израз в предложените промени в законовата уредба за хазарта, които според Васил Божков ще му попречат да продължи да осигурява финансирането на клуба.  Тръст „Синя България“, в ролята си на миноритарен акционер на ПФК „Левски“ и пряк участник в събитията с гореупоменатите участници, изразява принципната си позиция по следните точки: -    Приветстваме професионалното управление на „Левски“ в изминалите 11 месеца и всички ръководители, отговорни за това. Изказваме подкрепата си за положения труд и постигнатото преструктуриране на административните и спортно-технически дейности, както и бленувания за всички левскари фокус върху ДЮШ. Въпреки откритото до този момент нежелание за предоставяне на преки доказателства за финансовото състояние на „Левски“, всичко видимо до момента говори за правилната посока, по която нашия клуб е поел в управленската си дейност. Изразяваме своята увереност, че, както вече бе договорено с оперативното ръководство на клуба, ще ни бъде позволено в най-кратки срокове да гарантираме пред левскарската общност верността на изнесените в медийното пространство цифри.  -    Противопоставяме се остро и категорично на всякакви опити „Левски“ да бъде използван като инструмент за политико-икономически влияния или разменна монета в нечии задкулисни сделки. Няма да допуснем клубът и неговите привърженици да бъдат използвани за корпоративен лобизъм или за защита на лични търговски интереси. -    Продължаваме да се борим „Левски“ да бъде придобиван и ръководен по демократичен и прозрачен начин с ясен произход на капиталите и с видими и разпознаваеми собственици, отворени за диалог към най-ценния си актив - собствените си привърженици. Следваме принципите и ценностните устои заложени от самото създаване на Тръст „Синя България“, а именно освобождаването от модела „бащица“ и всички зависимости, произлизащи от него, които не позволяват дългосрочното и устойчиво развитие не само на нашия любим клуб, но и на всички спортни клубове у нас. -    Уповаваме се единствено и само на върховенството на закона, защото без него демокрация просто няма. Това важи както за прокарването на съмнителни законопроекти с неизяснен, но антиконституционен статут, целящи национализация на частни бизнеси в разрез с всички практиките на Европейския Съюз, така и за личности или фирми със съмнения за ощетяване на данъкоплатците с милиони левове. Във всеки един от случаите има само един изход: спазването на всяка буква от закона. -    Свидетели сме на унизително и грозно поведение на политическия ни елит спрямо представители на нашата синя общност, много наподобяващи днешното отношение на държавата спрямо „Левски“. Принудени сме в национален ефир да преглъщаме обидни и саркастични подхвърляния, засягащи грамотността или пък далновидността на левскарите за важността на днешните събития. Няма да замълчим и обърнем глава на подобно омерзително поведение от страна на властимащите. И не на последно място, призоваваме цялата синя общност за обединение в името на „Левски“! Единни в делата, с Левски в сърцата. С уважение УС на Тръст „Синя България“
4
2020-01-23 14:49
Тръст „Синя България“ и мажоритарният акционер в ПФК „Левски“ постигнаха принципна договорка, според която финансови експерти на Тръста ще получат достъп до документи, доказващи начините и условията на финансиране и размера на задълженията в краткосрочен и дългосрочен план. Тръстът, от своя страна, ще има ангажимента да докладва пред широката общественост доколко изнесените публично данни за финансовото състояние съответстват на представените документи. Тръстът ще публикува резюме в рамките на две седмици след предоставяне на документите и данни от счетоводните регистри.
5
2020-01-19 17:27
Днес бе проведена среща между привърженици на „Левски“ и Васил Божков. Представители на Управителния съвет на Тръст Синя България приеха поканата за участие в срещата, която се състоя в Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“. Тръст Синя България, в качеството си на втори по големина акционер, ще обсъди и оповести позицията си в най-кратки срокове. Тя ще е съобразена с нашата основна стратегическа цел, за която се борим през последните години, а именно - политическо-икономическа и финансова независимост на клуба.
6
2019-12-25 14:17
Здравейте приятели, Обикновено краят на всяка една година е време за равнсметка, за нови планове и погледи към бъдещето, изпълнени с надежда. Изминалата 2019-та година донесе много промени в любимия ни Левски, промени в собствеността, промени в начина и състава на управлението, промени в комуникацията между клуба и феновете. Някои промени можем да отчетем като положителни, други като отрицателни, а за трети – времето ще покаже. Единствената промяна, която за съжаление не успяхме да видим, е долу, на терена, където резултатите, които всички искаме и очакваме все не идват и не идват. Други неща обаче за пореден път останаха неподвластни на времето, на обстановката и на спортните резултати. А именно, нашата отдаденост, страст и любов, с които следваме, обичаме и страдаме по любимия ни син футболен тим. През изминалата година Тръстът успя да допринесе за левскарството и за цялата левскарска общност чрез реализирането на някои свои идеи, като:- Организирахме в сътрудничество с ПФК Левски обучение по български език за чуждестранните играчи в първия отбор- Изготвихме календар с паметни събития от историята на клуба, който предоставихме на ПФК Левски- Стартирахме на инициативата „Учи с Левски“- Запазихме утвърдената си роля на балансиран медиатор в комуникацията между футболния клуб и привържениците, чрез добра комуникация Отправяйки поглед към новата 2020-та година, нека не забравяме думите на Апостола – всичко се състои в нашите задружни сили. Ние имаме невероятната привилегия да бъдем част от най-голямата общност в България, която макар и не напълно обединена в момента, продължава да бъде незаобиколим фактор у нас. С това обаче идва и личната ни отговорност да даваме повече отколкото очакваме да получим. И ние ще продължим да го правим, ще даваме най-ценното, което имаме, а именно своето време и енергия. И вярваме, че със задружните сили още повече и по-големи наши идеи и проекти ще бъдат реализирани в името на левскарските ценности и идеали. Защото както се казва, някои хора са толкова бедни, че имат само пари. А ние имаме най-безценното богатство – сърцето синьо в своите гърди! Управителният съвет на Тръст „Синя България“ Ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова Година. Само Левски!