Какво е „тръст на привържениците“?

В най-общия смисъл тръст е организация, която управлява собственост от името на други хора. Когато става въпрос за „тръст на привържениците“ се има предвид организация с нестопанска цел, която да управлява дял от футболен клуб, придобит чрез закупуване със собствени средства (от членство или дарения) или отдаден за управление от други собственици. Фен-тръстовете са най-популярни във Великобритания, където има над 100 такива, като два от тях държат мажоритарен дял от клубовете си, а още десетки други имат пазличен по големина миноритарен дял. Подобни са и фен организациите, които управляват немските клубове. Според нормативната уредба, минимум 51% от акциите на всеки немски професионален клуб трябва да се управляват от специална фен организация.

 

half-stadion-img

Каква е юридическата форма и кой е собственик?

Тръстът ще бъде реализиран като Сдружение с нестопанска цел. Специфичното на сдруженията е, че учредителите нямат гарантирано участие в управлението им, тоест сдружението винаги се управлява от неговите членове към момента (заплатили членския си внос за текущия период). Това гарантира, че отделни лица немогат да се възползват неправомерно от сдружението. Член има право да стане всеки пълнолетен гражданин, който се регистрира и заплати членски внос. Всяка година членовете на тръста избират ръководните му органи в открита и прозрачна процедура.

Как ще се финансира тръст „Синя България“?

Финансирането на тръста ще става по няколко начина. Първо са годишните вноски на членовете. Всеки член заплаща годишно членски внос, чрез който придобива право на глас в общото събрание и дейността на тръста. Годишният членски внос е сума, която е достатъчно ниска, за да не бъде финансова пречка предучастие на възможно най-широк кръг фенове. Много от феновете правят допълнителни дарения спрямо собствените финансови възможности. Тези дарения не им дават допълнителна тежест в управлението на тръста, но им дават удоволствието, че са подпомогнали финансово за доброто развитие на любимия си отбор.

Тръстът също така може да получава допълнителни приходи от собствена дейност- например продажба на сувенири с името и символите на тръста.

what-trust-view-stadion-img

Как тръстът ще придобие собственост?

След набирането на нужните средства „Синя България“ ще направи постъпки за придобиване на дял от клуба. Разбира се, тъй като акциите на футболен клуб Левски на се търгуват на фондовата борса, придобиването на дял зависи от техните собственици към момента. Някои тръстове във Великобритания успяват да придобият дял много след учредяването си, а на други им отнема години. Колкото повече Левскари се включват в тръста, толкова по-лесно ще бъде той да придобие дял от клуба!

членове

1291

facebook последователи

8446

целеви дарения

35 597