Документи

dokument

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС ПРОВЕДЕНО НА 20.10.2020Г.

2020-10-28 19:11:04
Протокол_УС_20201020 Дневен ред: 1) Обсъждане и приемане на основни цели за текущия мандат  2) Дискусия относно участието на тръст „Синя България“ в кампаниите, организирани от ПФК Левски - помощ към ПФК Левски и управление на финансовите канали, създадени и администрирани от тръста  3) Членове - приемане на нови + дискусия за състоянието след Общото събрание  4) Изясняване и обсъждане на състоянието и управлението на официалния сайт на организацията. Актуалност на съдържанието, права за достъп и администриране на сайта, отговорни лица  5) Разни
clamer-img
dokument

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УС ПРОВЕДЕНО НА 01.10.2020Г.

2020-10-28 19:11:31
Протокол_УС_20201001 Дневен ред: 1) Избор на председател на УС  2) Разни    
clamer-img

членове

1291

facebook последователи

8446

целеви дарения

35 597