Документи

dokument

Презентации от Общото събрание на тръста на 30 август 2014 г.

2016-06-10 09:15:53
По време на Общото събрание на сдружение "Синя България", което се проведе на 30 август 2014 г. в Интер Експо Център, гр. София, работните групи на тръста представиха няколко презентации, на базата на които присъстващите членове направиха информиран избор по въпросите от дневния ред на събранието. Беше разкрита информация относно актуалното финансово състояние на ПФК Левски, правните аспекти на евентуалното придобиване на акции от клуба, възможностите за оптимизиране на бюджета и структурата на клуба, идеите за генериране на средства от страна на тръста, както и основните насоки на управленската програма, която предвижда тръстът. Също така бяха показани и вариантите за избор на ново лого на сдружение "Синя България".      

членове

1291

facebook последователи

8446

целеви дарения

35 597